FANDOM


Jest to piosenka śpiewana przez główne bohaterki w odcinku Odcinek:Koniec nadziei. Chcą udowodnić Twilight, że ich przyjaźń jest skończona.

Tekst

Applejack: To tylko twój problem, nie nasz. I nie jest lojalna Rainbow Dash. I nie lubię szarlotki...

Fluttershy (Popychając Applejack) : Ja miła nie jestem zrozum to!

Rarity: To tylko moje wyro!!!

Rainbow: Nie pomogę wam!

Pinkie Pie: Nie rozśmieszajcie mnie, bo nie uda wam się!

Twilight: Co wam się stało... Wy potworne zdrajczynie?! (płacze)

Fluttershy (uderza Twilight ogonem): No co?! (pokazuje język)

Rarity: To moje!!!

Pinkie Pie: Nie bawi mnie to!!!

Wersja angielska

Applejack: This is just your problem, not ours. And it is not loyal to Rainbow Dash. I do not like apple pie ...

Fluttershy (pushing Applejack): I'm not a nice get it!

Rarity: That's just my prod!

Rainbow: I can not help you!

Pinkie Pie: Do not make me laugh because you can not be!

Twilight: What happened to you ... You monstrous traitors?! (crying)

Fluttershy (Twilight hits the tail): No what? (shows language)

Rarity: This is my!!

Pinkie Pie: I was not amused!!