FANDOM


The Song Monarchy - piosenka śpiewana przez monarchię w odcinku Monarchia w Lochu. Podczas piosenki próbują wydostać się z lochu.

Tekst (wersja polska)

The Song Monarchy (wersja polska)
Odcinek Monarchia w Lochu
Postać/ci
Księżniczka Celestia
Księżniczka Cadance
Shining Armor
Książe Blueblood
Długość 1:10
Sezon Sezon 2
[Księżniczka Celestia]
Ta podła Trixie nas tu zamknęła
I nas zaczarowała
I to, że nas osobno pochowała
[Księżniczka Cadance]
Pamiętam jak Chrysalis
Więziła tu mnie i Twilight,
Lecz wciąż pamiętam jak stąd ucieć.
Lecz mam jedno pytanie,
Gdzie jest mój ukochany?
[Książę Blueblood]
Ja chce do mojej mamy
[Shining Armor]
Słuchaj Blueblood,
Nie bój się,
Zaraz stąd uciekniemy
Za pomocą mych cech
[Książę Blueblood]
Ale tu czychają podmieńce,
Bo Chrysalis tu więziła Cadance
I twoją siostrę
[Wszyscy]
Trzeba iść do środka!

Tekst (wersja angielska)

The Song Monarchy (wersja angielska)
Odcinek Where is the Monarchy
Postać/ci
Księżniczka Celestia
Księżniczka Cadance
Shining Armor
Książe Blueblood
Długość 1:10
Sezon Sezon 2
[Princess Celestia]
That mean Trixie locked us here
And charmed us
And the fact that we are buried separately
[Princess Mi Amore Cadenza]
I remember Chrysalis
She take me and Twilight here
But I still remember how to get away from here
But I have one question
Where is my darling
[Prince Blueblood]
Where is my mummy?!
[Shining Armor]
Listen to me Blueblood
Don't be afraid
We escaped from here, right now
With my features
[Prince Blueblood]
But there are a lot of changelings
Because Chrysalis imprisoned Cadance here
And your sister
[Everony]
We have to go inside!