FANDOM


Plik:4a7.jpg
Czemu nie wierzą-mi to piosenka z odcinka Ten czarny charakter. Opisuje uczucia Fluttershy.

Wersja Polska

Fluttershy :

Przyjaciółki zawsze ze mną były, lecz to koniec
Wreszcie nadszedł kres... Przyjaźni...

[powstrzymuje łzy]

Pinkie, na imprezach wariowała
Teraz mnie nie wspierała...
Bym tego chciała...


Przyjaciółki zawsze ze mną były lecz to koniec
Wreszcie nadszedł kres... przyjaźni...
Twilight zawsze mądra głowa.
Zwierzak jej to właśnie sowa.
Nie wierzyła mi i o tym mowa..


Przyjaciółki zawsze ze mną były lecz to koniec
Wreszcie nadszedł kres... przyjaźni...
Applejack, farmerka zażyła...
Uczciwością się szczyciła....
Ale mi... nie uwierzyła.


Przyjaciółki zawsze ze mną były lecz to koniec
Wreszcie nadszedł kres... przyjaźni....
Rainbow Dash chce być czadowa.
A do tego odlotowa...'
Lojalna, lecz nie uwierzyła mi...


Przyjaciółki zawsze ze mną były lecz to koniec,
Wreszcie nadszedł kres...przyjaźni..
Rarity, ten z klasą kucyk
Musi się jeszcze nauczyć.
Staram się ta miła być...'


Czemu mi nie wierzą?
Bo prawdę mówię im ot taaak!'
A może to był jakiś znak! 
Jakiś znak....

Wersja angielska

Fluttershy :

Friends were always with me, but this is the end
Finally, it is an end ... Friendship ....
Pinkie, the events played variations
Now I do not support ...
I would have wanted it ...


Friends were always with me, but this is the end
Finally, it is an end ... Friendship ....
Twilight always a wise head.
Animal her it was an owl.
She did not believe me, and for that matter ...


Friends were always with me, but this is the end
Finally, it is an end ... Friendship ....
Applejack, a farmer intimate ...
Integrity is proud of ....
But I ... do not believe it.


Friends were always with me, but this is the end
Finally, it is an end ... Friendship ....
Rainbow Dash wants to be Chadov.
And that's downright ..
Loyal miii but did not believe ...


Friends were always with me, but this is the end,
Finally, it is an end ... Friendship ....
Rarity, the pony with the class
It has to be learned
I try to be this nice ... 'Why I do not believe?


Cause I tell them the truth ot yeah!
Or maybe it was a sign!
A sign ....